Maskinen.....

IMG_9882.jpg
 
 

ALl skall sättas ihop igen....