Hans Peterson

CV

 Född 1953 i Visby,

Bosatt i Stockholm

Utbildning

Hågelby

Hågelby

1976-1982 Examen från Kungliga Konsthögskolans Skulpturavdelning (KKH) Stockholm.

SENASTE / Pågående

2019 Ingår: "Arla Park" Årsta. Markmodellering av nyanlagd park med konstnärliga detaljer i anslutning till gångväg under tågbro.

2019 Pågående: "Industrikajen", Sjövikskajen, Liljeholmen. Gestaltningen färdigställs i takt med bostadshusens färdigställande.

Utställningar (Urval)

1983 Galleri Aronowitsch, Stockholm. 

1983 Kulturhuset, PSSL, Stockholm.

1983 Galleri Sub-Set, Köpenhamn.

1983 Pictura Skånska Konstmuseum, Lund.

1986 Lunds Konsthall.

K copy.jpg

1986 Västerås Konstmuseum.

1986 Liljevalchs Konsthall, Utställningen Skulptur - "Ryska X-mas".

1987 Brandts Klaedefabrik, Odense, Danmark.

1987 Sveaborg Nordiska Konstcentrum, Helsingfors.

1987 Upplands Konstmuseum, Uppsala.

1988 Wanås slottspark.

1988 Hågelby.

1989 Globens bilaga, Stockholm och Lisebergshallen, Göteborg "Konstnationalen".

1991 Riksutställningar, "Vägval".

1992 Lido, Sthlm, diabildsvisning "Politiska bilder".

1993 Nynäs slott, "Jord och makt".

1994 Galleri Haga, Frösundavik, Stockholm, "Skulptur".

1994 Skulpturbiennal i Kongens Haeve, Köpenhamn.

1996 Handelshögskolan i Stockholm, "Vita stenen".

1996 Stockholms Konstmässa, Projekt Högar, "Landskapsskulpturer av överskottsmassor".

1996 Saltskog gård, Södertälje "Idoler".

1997 Skissernas Museum, Lund, "Projekt Högar".

1998 Arkitekturmuseet, Stockholm, Moderna Landskap - "Alviksplan".

1998 "Den dolda konsten", Landstingets hus, Stockholm. Konstnärliga gestaltningar i sjukhusmiljöer, Thorax.

1998 Södertälje konsthall "Juldyrkarna".

2001 Söderhamns konsthall "Den stora skulpturen i Hällmyran". Iinför invigningen av landskapsskulptur "Alirs Öga".

2001 Slite Stenhuggeri, "Vita stenen" (juni-september).

2001 Banverkets arkitektursatsning Arkitekturåret. Utställningar på Sthlm-C, Gbg-C och Malmö-C,

2001 "Territorier" Alviksplan. Samlingsutställning med samtida Europeisk landskapsarkitektur, Harvard Graduate School of Design, USA.

FrösundavikStor.jpg

2003 Konstmässa i Stockholm, Landkonst "Projekt Bure" Sundsvall.

2004 Stockholms Konstmässa, "Projekt Mariehäll", Skulpturalt landskap / arkitektur, tillsammans med GeneralArchitecture.

2005 Galleri Stenlund, "Ingenstans stadsplaner", Stockholm

2005 Saltskog Gård, Södertälje "Killed Darlings"

2007 "Stadsplaner av ingenstans" Ire Kvarn Gotland.

2008 Saltskog gård.Södertälje "Åter"

2008 Örebro Open Art, "Servetter"

2009 "Proportioner" Karlstads Museipark "Servetter".

2009 Arkitekturmuseet Stockholm "Bana Väg". Väg 73. Landskapsskulptur "NOD"

2015 Järfälla Konsthall, "Socialt spel för sex stolar".

2015 "Nunnan" Laurins Lada Bursvik, Gotland

2017 "Aurora" Utställning Stadsbyggnadskontorets entré Stockholm.

Offentliga uppdrag 

1982,1988, 2014 Helhetsgestaltning av gångkulvert mellan departementen, Rosenbad-UD, Stockholm (samarbete med

Torgny Larsson). Statens fastighetsverk / Statens konstråd. Tre utbyggnadssätt den nya i samband med en totalrenovering.

Se "Offentlig konst och kulturarv" sid sid 200. Klicka för att se:   https://issuu.com/statenskonstrad/docs/offentlig-konst-ett-kulturarv_staen

"Projekt Mariehäll" Stockholms Konstmässa.

"Projekt Mariehäll" Stockholms Konstmässa.

1984 "Harlekin och Lustgården" Servicehus i Tyresö, Stockholm. Kassorna. m Mats Nilsson. Tyresö kommun.

1987 "Vita stenen och segel". Entré Televerkets kursgård, Nynäshamn. Statens konstråd.

1989 "Tre hästar under månen". Trapphus jag sjukhem Tallbacken, Södertälje. Södertälje kulturförvaltning.

1990 Skulptör i Gotländskalksten. "Vita Stenen". Samlingsrum i Årsta Postterminal, Stockholm. Statens konstråd.

1990 Skulpturer och reliefer i trä. Sju trapphusentréer, Granängsringen, Tyresö. Tyresö kommun.

1991 Skulpturer och golvmönster i Entré Sind Nutek, Stockholm. Statens konstråd.

1992 Portiker till gårdsentreér i bostadsområde i Rinkeby. Familjebostäder.

1992 Stengolvsmönster Visby Lasarett huvudingång och entangar till besökare, apotek och bibliotek. Gotlands kommun.

1993 "Heavy stuff" Skulpturer till bostadsområde i vaxholm. Vaxholms bostäder.

1993 Entré mönstersatt markbeläggning i betog samt urnor för växter på trottoar Storgatan, Näringslivets Hus, Stockholm, (Berglund-Peterson).

1994 Såtenäs F7. JAS Projektering av park med lusthus och skulpturala objekt. Statens Konstråd (Berglund-Peterson).

1995 "Stora A i ordning". Tullgårdsskolan, Skanstull Stockholm. , skulptör med golvmönster i två entréplan.Stockholms konstråd.

1996 "Bladpelare och bladbänk". Två avgjutningar av träskulpturer gjutna i vit betong.Bostadsområdet Kyrkbyn, Hisingen, Göteborg, Poseidon Fastighets AB.

1996 "Alirs Öga". Landskapsskulptur, Söderhamn., (Olofgörs & Peterson). Banverket. (Invigt 2001) Klicka på.

1996 "Stenmönster". Entré till Thorax klininken Karolinska sjukhuset, Stockholm. Stockholms läns landsting.

1997 "Alviksplan". Ett tidigare existerande landskap återskapat i en storskalig trafikplats. Drottningholmsvägen Stockholm (Berglund-Peterson) Stockholms GFK.

Klicka på. https://www.dn.se/arkiv/kultur/snitt-utan-smicker-gransen-mellan-konst-lanskapsarkitektur-och-trafikteknik-suddas-ut/

1998 Möster i markbeläggning med ljuskonturer, spaljeer för vegetation, bänkar, vattenränna och pump. Gestaltning av Axelsbergs torg / centrum. (Berglund-Peterson). Stockholms GFK.

Jordbro Stationspark.

Jordbro Stationspark.

2000 Jordbro Stationspark, park med markmodellering och skulpturala detaljer i anslutning till pendeltågsstationen. (Berglund-Peterson) Haninge kommun.

2000 Gestaltning och detaljutformning av bryggor, Central "Esplanadbrygga" och "Vassbrygga", runt Sickla Strand, Sthlm. Sthlm Konsult / Nivå. Stockholms GFK

2001 Kassmyraskolan, Tumba; 4 gestaltade scener / rom. Låg och mellanstadieskola. Botkyrka Kulturförvaltning.

2001 Biljetthall och gångkulvert i anslutning till Jordbro stationspark. (SYCON / Hagdahl, Berglund, Peterson). SL.

2002 Detaljuppföjlning vid tillverkning av bryggorna runt Sickla Udde samt Vassbrygga, Stockholm (Sycon) Berglund-Peterson. Stockholms GFK ..

2003 Stenskulpturer "Beläten" gastroavdelningen). Huddinge sjukhus. Stockholms Läns Landsting.

2003 Ljusgestaltning av skolgård Västermalms Gymnasium Sundsvall. (Olofgörs & Peterson). Sundsvalls kulturförvaltning. / Speciellt omnämnande i tävlingen Svenska Ljuspris 2003 /

2004 "Bure", Norra stadsberget Sundsvall, en deponering / skada i landskapet blev en konstnärlig gestaltning, plats / utsikt i anslutning till utomhusområdet (Peterson, Berglund / Nivå, Olofgörs). Sundsvalls Kommun.

2005 Gestaltning av 120.000 kbm överskottsmassor skapade stum och tidigare för en park mellan bebyggelse och det omgivande stationområdet i Älvkarleby. (Olofgörs & Peterson) Banverket. https://www.dn.se/arkiv/kultur/adelsten-i-skogen/

http://www.bookhalsingland.com/sv/mobile/aktivitet/a74091/landskapsskulptur_74091/detaljer

2005 Karolinska sjukhuset "Housebeat-Heartbeat" "projekt rörpost". Konstnärligt av en teknisk funktion i sjukhusmiljön. Den slutliga designingången till forskningsavdelning L1 består av två stolpar som går parallellt med taket i rummet och belagda med LED-lampor. Led-lyset indikerar sjukhusets puls av aktivitet genom att synliggöra blodcentralens leveranser. Det andra röret indikerar och människas vilopuls.

2007 "Vita stenen". Ombearbetning och omplacering av stenskulptör. Parkstråk i anslutning till kongressanläggning i Visby. Gåva från Statens konstråd till Gotlands kommun.

2007 Södertälje, Vasarondellen. Södertälje syvästra Stadsentré. Modellering av landskap samt skulpturala objekt "Uppstickare" ..

PresBrowahls.jpg

2007 Porträtt / bronsbyst av Tore Browaldh, Svenska Handelsbanken.

2009 "Varginnan, Shejken och Sten Sture" Tre historiska och fiktiva figurer med anknytning till platsen bildar och skulpturgrupp i brons till en mindre park i anslutning till nyproduktion av bostadshus i Stureby. Beställare familebostäder.

2012 Årstafrun och trådbussen, Skulpturgrupp i brons, för bostadsgård i Årsta. Beställare SKB, Stockholms Kooperativa Bostäder.

2013 "Guldkonfetti, blommor och glas". Borgerlig vigselplats för Nacka stadshus innergård.

2013 Inbjudande helhetsgestaltning av Vallentuna stadsentré. Broar, överdäckning, tunnelmynningar, markmodellering samt skulpturala objekt i rondeller med konstljus. Beställare Vallentuna kommun.

2014 Nygestaltning samt renovering av tidigare genomförd konstnärlig helhetsbildning i gångkulver mellan departement i södra Klara. Rosenbad - Utrikesdepartementet. "En helt vanlig dag" 1982 samt "En ovanligt vanlig dag" 1988. Nytt golvmönster kv. Loen. Ny gestaltning av sträckan kv. Björnenkv Brunkhuvudet (Kulturdepartementet). "Guld i Gröna Skogar". Tillsammans med Torgny Larsson för Statens Konstråd och Statens fastighetsverk.

2015 Två skulpturer, "Blå Scen" och "Grön Scen". Ursviksskolans nya skolgårdar i Sundbyberg. Vinnande förslag inbjuden tävling. Beställare Sundbybergs stad

2017 Sjövikskajen, Liljeholmen. Den konstnärliga gestaltningen "Industrikaj" är redo i linje med bostadens färdigställande.

2017 "Arla Park" Landskapsmodellering och konstnärliga objekt i gångväg under tvärbanans bro.

Skissuppdrag / tävlingar / utredningar / FÖRELÄSNINGAR

1990 Gestaltningsförslag för Odenplan, (Berglund-Peterson). SL / Storstockholms Lokaltrafik.

1992 Inbjuden tävling. Fontän till Arlanda Sky City.

Sjövikskajen Stockholm.

Sjövikskajen Stockholm.

1997 Skissernas museum, Lund. Föreläsning "Projekt Högar" i samband med debatt i anslutning till utställning

1997 Föreläsning Skulptural gestaltning och cirkulationsplatser i vägtrafikmiljö. Vägverkets centrala skönhetsråd, Borlänge

1998 UNESCO-konferens, “Power of Art” (IAA), Stockholm

1999 Beckmans designskola Stockholm. Gästföreläsning "formgivning landskap"

1999 Sveriges Stadsarkitekt Förening, "Vägen till staden"

1999 Seminarier för Vägverkets arkitekter

2001-02-04 Vägverkets fortbildning i vägarkitektur 2001-2002-2004

2003 Kritik elevarbeten, Högre årskurserna - KTH-A, på Katarina Bangata, Stockholm. Betongforum, KTH, Stockholms GFK

2003-04 Modellteckning, KTH-Maskin & Design

2005 Beckmans designhögskola kursen "Platsen och gestaltningen"

2005 Design i Gränslandet: Design på väg. Seminarium Stockholms Arkitektförening, Designåret 2005 och Kulturhuset

2017 Domstolsakademin. Föreläsning "Konst i landskapet och landskap som konst" Domare och tekniska råd Mark och miljödomstolen.

Projekt

1992 Traditionell och Industriell stenbearbetning, Slite Stenhuggeri. Projektanslag Sveriges

Bildkonstnärsnämnden, Konstnärsnämnden

1993 Strömma kanal, utredning och gestaltningsförslag av och kring den planerade nya bron och vägdragningsalternativ. Utbildningsprojekt mellan arkitekter, landskapsarkitekter och skulptörer. Uppdragsgivare Vägverket. Det genomförda förslaget fick priset "Vackert vägpris"

1994-95 "Projekt Högar I". Landskapsskulpturer av överskottsmassor. (Olofgörs & Peterson). Projektanslag Sveriges Bildkonstnärsnämnd

1996-97 "Projekt Högar II". Landskapsskulpturer av överskottsmassor. (Olofgörs & Peterson). Projektanslag från Stiftelsen framtidens kultur

1998 Arbetsseminarium Vackert Rättvik, Analys av estetisk samordning vid trafikåtgärder genom stadsmiljö Projektlots Bobo Hjort. FO U. Projekt Vägverket

1998 Projekt Högar III. Månberget Vårbergstoppen, Gestaltningsförslag för en avslutande form av befintlig schakthög. (Olofgörs & Peterson) Med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden

1998-99 Tensta. Analys och idéskiss för upprustning och design av innergårdar i ett miljon programområde (Berglund-Peterson). Svenska Bostäder / Statens konstråd

2001 Hastighetssäkrad 70-väg, Vägverket Skåne. Analys och utformning samt arbetsseminarier. Projektet redovisat på seminariet Vägen som konst. (Olofgörs & Peterson). Miljö- och skönhetsrådet regionen Skåne

2015 Arlaparken idé / skissförslag för modellering av mark samt konstnärliga objekt. Beställare Stockholms exploateringskontor samt Sthlm konst. Kassorna. med Mats Olofgörs

Stipendier

1996-97 Tvåårigt arbetsstipendium. Sveriges bildkonstnärsnämnd

2006 Evy Låås och Anders Fogelin stipendium. Kungl.Akademin för de fria konsterna

2006 Hilda och Richerd Wollerts förtjust. Svenska konstnärers förening. ".. för genomförda" Land Art Projekt "som

jag sitter sublima uttryck gör kosmos närvarande "

2009 Byggnads Kulturstipendium. "För samspelet mellan formgestaltning och i jätteformat och landskap"

Recensioner och artiklar 1996-2006

Den konstnärliga undersökningen och positioneringen i samhällbyggande projekt genomfördes i både reella projekt och konstnärligt experiment. Det undersökande konstnärliga arbetet finansierades av Bl.a Konstnärsnämnden och Stiftelsen Framtidens kultur. Spridning av resultat av genomförda gestaltningar, utställningar och andra engagemang i media var en del av projektet.     

Traditionell och indistruell stenbearbetning.Slite Stenhuggeri.

Traditionell och indistruell stenbearbetning.Slite Stenhuggeri.

Svenska Dagbladet, 8/3 1996

Bygg-industrin, nr 6-96

MAMA (Magasin för Modern Arkitektur), nr 13

Tidskriften Form nr 2-96

Spazio é societa / Space & Society (italiensk / engelskspråkig arkitekturskrift), nr 76 okt / dec 1996

Konstperspektiv, nr 4-96

Dagens Nyheter, 15/2 1997 Klicka på. https://www.dn.se/arkiv/kultur/snitt-utan-smicker-gransen-mellan-konst-lanskapsarkitektur-och-trafikteknik-suddas-ut/

https://www.dn.se/arkiv/kultur/adelsten-i-skogen/

Sydsvenskan 21/5 97

Arbetet 21/5 97

Skånska dagbladet 21/5 97

Kommunaktuellt nr.39 1997

Radio P1, 2Tendens2, sände i april -97 två program på temat "Moderna landskap".

Arbetet, 6/6 1997.

Arkitektur nr 4-97

Utblick / Landskap, nr 3-97

Svenska Dagbladet 5/9 98

Dagens Nyheter 11/9 9

Topos 2000 sep. nr 32. (engelska / tyskspråkigt arkitekttidskrift)

Perspektiv (NCC) nr. 4 .2001

Tidskriften "Vi" nr.9 2001

Topos Våren 2002 Edition. (engelska / tyskspråkigt arkitekttidskrift)

"A + u" Arkitektur och Urbanism 2003: 08. Nr 395. (Japansk / Engelsktspråkig arkitekturtidskrift.)

Cementa nr.3 2004

Skärmavbild 2018-09-15 kl. 10.49.50.png

Svenska Dagbladet kultur 28 mars 2004

Nättidskrift "Volym" www.volym.info 2005

Svenska Dagbladet Kultur 21/5 2005

Dagens Nyheter "På Stan" 25/11 2005

Svenska Dagbladet "Kultur" 30/11 2005

Dagens Nyheter "Kultur" 14/1 2006

Tidskriften Arkitektur 6 oktober 2006. "Utblick landskap".

Representerad:

Statens Konstråd

Skissernas Museum Lund

Västerås Konstmuseum

Söderhamns Kommun

Vallentuna Kommun

Stockholms Konstråd

Uppsala Konstmuseum

Stockholms Läns Landsting

övrigt

Alir sida.jpg

1987- 1989 Styrelseledamo för Konstnärernas kollektivverkstad i Nacka

2001 Vägverkets projektgrupp "Vägarkitektur 2001", Vägverkets arkitektursatsning

2013-2015 Styrelseledamot för Svenska Konstnärers förening

Besöks adress Ateljéer:

Nitro Nobels gamla industriområde Vinterviksvägen 73. Aspudden (T-station)

Atelje Gotland: Ireviksvägen 56 

Kontakt:

Tel: 070-734 42 30

E-post: hans.pc.peterson@gmail.com

Företag:

Liquid Sky AB

Fatburs Brunnsgata 16 118 64 Stockholm

Org: nr: 556623-0248

Mob: +4670 7344 230

Till meny och mitt förråd